Veel voorkomende problemen

Veel voorkomende problemen

Onder probleemgedrag kunnen vele gedragingen vallen. Vrijwel alle problemen zijn op te lossen middels een eenmalig consult. Hieronder ga ik dieper in op veelvoorkomend probleemgedrag. Hoe ontstaat het, waar komt het vandaan en hoe is het op te lossen?

Mijn hond trekt aan de lijn

Een hond die aan de lijn trekt neemt in feite de leiding over de wandeling. Doordat de lijn aan jou vast zit en je dus direct met elkaar bent verbonden kan je niets anders doen dan je hond volgen wanneer je vooruit getrokken of geleid wordt. Het is onwenselijk gedrag en komt vaker voor dan je misschien ziet of denkt. Een hond hoeft niet perse te trekken aan de lijn om jou te laten volgen. Een hond die altijd voorop loopt en bepaald waar er stil gestaan moet worden neemt net zo goed de leiding over de wandeling. De verhouding van roedelleider en roedellid wordt hiermee verstoord en dit kan leiden tot incidenten.

Honden trekken aan de lijn omdat ze al hun eigen leider zijn en anders wel willen zijn. Het gebrek aan respect en concentratie op jou als leider is ver te zoeken. Wanneer een hond heeft besloten dat jij een roedellid bent en de hond jouw leider is komt het vaak voor dat de hond ook een beschermingsdrang ontwikkelt. Dit heeft niet alleen te maken met het willen beschermen van jou maar ook met het opeisen van jou. Als een ander denkt dat hij daarbij in de buurt kan komen dan moeten ze eerst langs de leider. En dat gaat er vaak niet bepaald zachtaardig aan toe. Het is dus heel belangrijk om tijdens een wandeling de leiding te nemen. Tijdens een wandeling aan de lijn hoort er rust en respect te zijn. Zowel voor jou als voor anderen.

Sommige honden trekken aan de lijn uit angst. Ze trekken dan vaak achter- of zijwaarts. De hond wil dan niet zozeer de leiding nemen maar voelt zich ook niet beschermd en geleid door jou als leider. De noodzaak om dan de leiding te nemen is dan hoog. De onrust die de hond ervaart kan zorgen voor onverwachte wendingen. De is zo gespannen en schrikachtig dat als de lijn op het verkeerde moment uit je handen vliegt de hond het op een rennen kan zetten met alle gevolgen van dien.

Een hond die respect voor jou heeft als leider loopt naast je of net iets achter je been. Als jij stopt, stopt de hond ook. Jij leidt immers. Als je weer gaat lopen, loopt de hond met je mee. En niet omdat je eten bij je hebt, maar puur uit respect en volgzaamheid. Tijdens een consult wordt hier de nadruk opgelegd zodat jouw hond jou leert te volgen waardoor jouw hond niet meer afhankelijk is van een lijn. Natuurlijk biedt een lijn veiligheid maar er zou geen verschil moeten zijn aan waar je hond loopt wanneer de lijn los of vast zit. Als jij zegt dat de hond vrij uit mag wandelen, wandelen ze vrijuit. Als jij wilt dat de hond bij je blijft, dan blijven ze bij je. Deze zelfbeheersing vraagt focus op jou en rust. Alle honden kunnen het, je moet alleen weten hoe. Hier vertel ik je niet alleen alles over tijdens een consult. ik breng het ook direct in de praktijk zodat je kunt zien dat ook jouw hond kan volgen.

Mijn hond valt uit naar andere honden

Er zijn twee verschillende uitvallen naar honden. Bij de ene bedreigt en provoceert de hond een andere hond en bij de andere is er sprake van direct fysiek contact met de andere hond. Beide zijn even gevaarlijk want het begint vrijwel altijd bij dreigen en provoceren, het is wachten op het moment dat de hond genoeg moed heeft verzameld om over te gaan naar direct fysiek contact. Maar het dreigen kan ook een reactie veroorzaken bij de tegenpartij waardoor er alsnog een confrontatie plaatsvindt en de hond die in eerst instantie uitviel, zelf wordt gebeten.

We gaan eerst in op een uitval waarbij de hond nog niet overgaat dit aanval. Deze vorm van uitvallen kun je interpreteren als een hond die waarschuwt. Een hond vindt het nodig om een andere hond te waarschuwen omdat de hond diep van binnen bang is en er van uit gaat dat de andere hond een bedreiging is. Toch is er weinig van die angst te zien tijdens het uitvallen. Dat moet ook omdat de andere hond zich anders niet meer bedreigd meer zou voelen. Een hond die niet bang is voor andere honden zal het niet nodig vinden om honden aan te vallen. Dat neemt niet weg dat het zeer onwenselijk is dat een hond uitvalt en het op dat moment ook zeker niet beschouwt moet worden als angst die een hond bijvoorbeeld voor vuurwerk. Tijdens deze angst neemt de agressie het van de over en verlies je alle controle. De hond gaat er niet vanuit dat jij het regelt want de hond is zijn eigen leider. Daarom is het van belang dat honden ons als leider zien, zodat ze niet eens meer na hoeven te denken over hun angsten, jij bent er immers om hen te beschermen.

Een aanval waarbij er sprake is van direct fysiek contact en waarbij er dus daadwerkelijk gebeten wordt, kan zowel met als zonder duidelijke waarschuwing plaatsvinden. Een waarschuwing is vaak te lezen aan de lichaamstaal van de hond, soms worden tanden ontbloot of wordt er gegromd als waarschuwing. Maar vaak is de spanning te lezen in de houding, de staart, de oren en de ogen. In andere gevallen lijkt er niets aan de hand te zijn en heeft de hond ineens een hond, een ander dier of een mens tussen zijn kaken. Toch gaan hier ook signalen aan vooraf maar liggen die er minder bovenop of hebben die een langere aanlooptijd gehad, dit kan soms zelfs over jaren gaan. Het gebeurt zelden dat een stabiele hond zomaar uit het niets iets of iemand aanvalt. En als de hond al stabiel leek te zijn, dan was die dat dus toch niet. Een stabiele, evenwichtige hond valt niet aan. Deze honden vermijden juist iedere vorm van confrontatie. Ook hier komt het erop neer, wie is de leider? Jouw hond? Of jij? Honden die een leider hebben wachten met jagen en aanvallen tot hun leider het signaal geeft en bepalen dit niet zelf.

Voor honden die uitvallen naar andere honden of andere honden aanvallen is het niet, zoals velen denken, einde oefening. Er is altijd nog een weg terug naar het innemen van jouw rol als leider. Het zal tijd en aandacht vergen om jouw hond daarna te begeleiden in het proces van erop leren vertrouwen dat niet alle honden bedreigt of aangevallen moeten worden. Ze denken vaak dat dit moet omdat ze anders zelf aangevallen worden. Als ze leren zichzelf te beheersen en op jou te vertrouwen dan komt er ruimte in hun hoofd om in te zien dat honden best oké kunnen zijn.

Mijn hond luistert niet naar mij

Het los laten lopen van je hond is één van de mooiste dingen die je kunt geven aan je hond. Het is vooral leuk dat wanneer je, je hond roept, je hond direct naar je toekomt. Het is nog leuker dat je hond luistert wanneer die eigenlijk iets anders van plan was. Denk bijvoorbeeld aan jagen, de boel willen regelen, iemand wil begroeten die dat niet wil of misschien gewoon met een andere hond willen spelen. Iedereen die honden heeft weet dat sommige honden uitstekend kunnen luisteren. Maar kunnen vaak ook de voorbeelden op noemen van hun eigen hond of andere honden waarbij dit totaal niet het geval was. Toch zou dit een voorwaarde moeten zijn van iedere baas die zijn of haar los laat lopen. Honden die niet luisteren zijn of een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving. 

De ene hond luistert altijd, de ander wanneer het hem of haar uitkomt en weer een andere hond luistert niet meer wanneer ze de focus op iets anders hebben. Een hond die zijn leider volgt luistert altijd. Een hond die dus niet luistert, ongeacht de situatie, is dus zijn of haar eigen leider. Mensen denken vaak dat dit niet zo is omdat de hond ook wél kan luisteren en commando’s opvolgt. Toch is dat niet helemaal waar. Maar hoe zit dat dan? 

Jij houdt van je hond maar jouw hond houdt ook van jou. Je hond houdt van het leven dat je te bieden hebt en is graag bij je en wil ook best samen dingen met jou ondernemen. Nieuwe dingen leren of commando’s opvolgen, super leuk! Want er volgt altijd wel een aai over de bol, iets lekkers of een vrolijke stemming. Maar het gaat mis wanneer jij niets meer te zeggen hebt over je hond wanneer je hond besloten heeft de zinnen op iets anders te zetten. Dan zie je dus dat al die keren dat jouw hond met je meewerkte, dat dat was omdat jouw hond er óók zin in had en er blij van werd. De hond deed dat dus niet omdat hij jou als leider zag, maar omdat de hond het leuk vond om mee te gaan in jouw wensen. Honden zijn erg goed in het africhten van mensen, ze bestuderen ons de hele dag en zien patronen in onze zwakheden. Die gebruiken ze om zelf hoger in rang te komen. Een hond die dus niet luistert staat aan het roer van zijn eigen schip. Wanneer jij weet hoe je het roer moet overnemen wil de hond wel alles doen om jou te volgen. Jij bent dan immers het meest belangrijke dat er is in het leven van jouw hond. 

 

Mijn hond is overal bang voor

Honden die leven in angst voor alles wat beweegt of klinkt zijn vaak erg gestrest en hyper alert. Misschien heb je zelfs wel eens een moment van intense angst ervaren. Al je zintuigen worden verscherpt en je bent je ineens bewust van alles wat er om je heen gebeurt. Bij honden werkt het niet anders. Angst heeft een zeer goede functie, namelijk overleven. Maar wanneer de angst het overneemt heeft dit een negatieve impact op het natuurlijk overlevingsmechanisme van de hond. De hond wordt of is bang voor dingen die helemaal geen gevaar zijn. Dit kan gaan om een vogeltje dat ritselt in het struikgewas tot een brommer die op hoge snelheid voorbij komt zetten. Maar het kan ook gaan om honden of mensen waar je hond er bang voor is. we gaan op beide soorten van angst in.

Achter angst schuilt vaak trauma. Een trauma slaat zich op in de hersenen en de lichaamscellen van jouw hond. Wanneer er zich een situatie voordoet die jouw koppelt aan het trauma, worden alle traumacellen direct geactiveerd en ervaart jouw hond dezelfde gevoelens die jouw hond ervoer tijdens het trauma. Honden die ook nog eens gevoelig en teer karakter hebben, kunnen volledig gevangen geworden in het gevoel van angst. Het trauma, klein of groot, heeft zoveel indruk gemaakt dat ze het niet meer los kunnen laten en niet meer uit het gevoel kunnen stappen.

Hierbij helpt het een hond om terug te kunnen vallen op hun leider. Als ze kijken naar hun leider en zien hoe sterk, veilig en stabiel die is, niet alleen op dat moment maar ook buiten de momenten van angst, kan de hond direct op zijn leider terug vallen. Het gevoel van angst laten ze weer los en het begint een gewoonte te worden om te kijken naar hun leider op momenten van angst. Bij sommige honden is angst geen direct te herleiden trauma maar toch kunnen ze erg schrikkerig zijn. Ook dan hebben ze alles aan hun veilige, stabiele leider. Hoe meer jij leert de leiding te nemen over de angst van jouw hond, hoe veiliger jouw hond zich gaat voelen en de hyper alertheid begint verliezen. Zodra die hyper alertheid wegebt, hebben geluiden, voorwerpen of andere wezens ook niet meer zoveel impact op jouw hond. Positieve ervaringen doen negatieve ervaringen ook vervagen, maar soms vergist men zich en nemen ze te snel te grote stappen waardoor de hond nog banger wordt na het aanreiken van een positieve activiteit. Maar wanneer je dit met gevoel en precisie leidt, kan jouw hond boven zijn angsten uitgroeien.

Mijn hond valt uit naar mensen

Het uitvallen naar mensen is één van de ergste dingen die je met jouw hond kunt overkomen. Los van de consequenties die dit kan hebben loop je zelf vaak een trauma op en ontwikkelt jouw hond een aanvalstechniek op de mens. Vaak blijf het dan ook niet bij één poging. Met het openen van de eerste aanval is het verfijnen van de techniek begonnen. Wanneer zich weer een situatie voordoet waarbij ze het voor zichzelf rechtvaardigen om uit te vallen of aan te vallen, zijn ze er vaak beter in of sneller mee dan de vorige keer. Net als bij het uitvallen naar honden, gaat het uitvallen vaak op den duur over naar aanvallen. Als ze maar genoeg moed hebben verzameld en de situatie ze een stapje in de juiste richting geeft. 

Maar waarom valt een hond uit naar een mens? Hier kunnen verschillende theorieën achter schuilen maar er lijkt wel een duidelijk patroon zichtbaar te zijn bij honden die mensen hebben aangevallen. Vaak leren ze al op jongere leeftijd een soort macht te verkrijgen over mensen. Ze hebben gezien en ervaren wat het met een mens doet als je ernaar gromt of als je ze intimideert. Een mens wordt bang, schrikt, rent weg of reageert gewoon niet. Bij al deze reacties ervaart de hond niet dat wat hij of zij doet, grensoverschrijdend gedrag is. Als er iemand al iets te grommen heeft dan is het de roedelleider zelf. Als de hond dus gromt en er grijpt geen enkele roedelleider in, dan verkrijgt de hond macht. En die macht voelt goed, daarmee krijgen ze dingen voor elkaar en kunnen ze situaties naar hun hand zetten. Ze verkrijgen een hogere plek in de rangorde maar deze is alles behalve stabiel. Een goede, evenwichtige leider heeft het niet nodig om te grommen of te bijten. Die is een leider omdat die natuurlijk gezag heeft en niet omdat die iedereen aanvalt die hem niet aanstaat. 

Toch hoeven honden die uitvallen naar mensen dit niet alleen maar te doen vanuit een zelfverkregen hoge positie in de rangorde. Een hond die bijvoorbeeld in het nauw gedreven wordt kan ook bijten. Dit doen ze om te overleven, ze denken dat er geen andere uitweg meer is dan te vechten voor hun leven. Toch is het een ontwikkeling bij een hond die goed in de gaten moet worden gehouden, want als het trauma wordt getriggerd, kunnen ook bijten terwijl de situatie er dan niet meer naar is. Dit komt door het herleven van dezelfde gevoelens die ze hadden tijdens het trauma.

Een hond die een mens heeft aangevallen is niet afgeschreven. Ook al zal iedereen om je heen zeggen van wel. Er is zeker nog hoop voor deze honden. Wanneer jij leert om een leider te zijn en jouw hond leert om volgzaam te zijn kan er een werkelijke transformatie plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat jouw hond er een rugzakje voor in de plaats heeft gekregen en dat je zomaar alles kunt laten gaan. Je weet nu dat je hond hiertoe in staat is, nu het zaak om de signalen te herkennen en in te grijpen op het juiste moment. Jouw wordt na verloop van tijd ontspannen, niet meer op zijn of haar hoede en komt weer in evenwicht want jij bent het belangrijkste geworden om te volgen. En niet zijn of haar impulsen.

Mijn hond is hyperactief

Iedereen met een hyperactieve hond weet hoe onuitgeput zijn of haar hond is of kan zijn. Terwijl het lijkt alsof je hond de hele dag vrolijk is, altijd wil spelen of rennen of gewoon heel enthousiast is, is je hond als het ware uit balans. Een hond zonder zelfbeheersing is in feite een losgeslagen projectiel waar je geen grip op hebt, waar je niet de leiding over hebt en is vergelijkbaar met een stuurloos schip. Je kunt je dus afvragen hoe gelukkig jouw hond is door de hele tijd “aan” te willen staan. Het aan willen staan is vaak een uit de hand gelopen obsessie voor een kick of een verslaving. Ja, ook honden kunnen hier mee te maken krijgen.

De ene hond is natuurlijk actiever dan de andere hond. Dit zie je vaak al van pups af aan. Wanneer een zeer actieve wordt begeleid van pups af aan in het nemen van rust, het leren negeren van impulsen en het luisteren naar de roedelleider kunnen ze hun hyperactiviteit aardig onder controle krijgen en dat zo houden. Wanneer dit van pups af aan niet in juiste banen wordt geleid en de hond juist gestimuleerd en beloont wordt voor het “aan” staan, dan ontwikkelen ze een obsessie.

Een ander proces dat wordt aangesproken wat wij niet kunnen zien is het hormonale proces achter de hyperactiviteit. Wanneer een hond aan staat en hyper is, maakt de hond adrenaline aan. De adrenaline zorgt ervoor dat het lichaam klaar is om actie te ondernemen en zorgt ervoor dat hersenen alerter worden. De adrenaline blijft een paar uur in het lichaam aanwezig. Wanneer de ene wilde activiteit dus wordt opgevolgd met een andere wilde activiteit, ook al zit daar een paar uur tussen, blijft de hond dus de hele dag stijf staan van de adrenaline. Is hond de hele dag hyper alert en eigenlijk altijd in de overlevingsstand. Veel honden die hyperactief zijn hebben daardoor ook problemen met hun spijsvertering. Het langdurig aanwezig blijven van adrenaline zorgt voor erg veel stress. Dit kan op den duur gevaarlijke gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jouw hond.

Bij een hond die dus de hele dag wil en moet spelen of “voor je wil werken”, kun je, je dus afvragen hoe gelukkig deze hond is. Een kind met ADHD bied je ook niet allerlei wilde activiteiten aan om rustiger of moe te worden. Je helpt het kind juist zijn impulsen beter te controleren en je zoekt een juiste uitlaatklep die niet alleen goed maar ook gezond is voor het hormonale proces in het lichaam. Deze balans is ook bij honden belangrijk om te vinden. Dat houdt dus niet in dat jouw hond de hele dag rustig in huis moet leren liggen, maar ook zeker niet dat jouw hond de hele bezig gehouden moet worden. Het is belangrijk er een gezonde middenweg in te vinden die bijdraagt aan de lichamelijke en geestelijk gezondheid van jouw hond. Als roedelleider kan je, je hond helpen door het aangeven van grenzen als jouw hond deze zelf niet aanvoelt. Maar ook door te stoppen met het aanbieden van activiteiten waar ze helemaal hyper worden. Ook voor hyperactieve honden is er hoop en een rustige toekomst mogelijk!